Een unieke en flexibele verzekering
NNAM biedt een flexibele dekking welke gebaseerd is op de individuele keuzes en wensen van onze klanten met optionele dekkingen en eigen risico’s. We begrijpen dat human capital voor u als werkgever zeer belangrijk is. Nieuwe, aanvullende dekkingen dragen immers bij aan het vasthouden van uw waardevolle personeel.

Bij ons kunt u zelf kiezen hoe uitgebreid u verzekerd wilt zijn. Uw bemanningsverzekering kan bestaan uit de volgende onderdelen:

Schermafbeelding 2014-06-11 om 16.09.34

Met de NNAM Crew Insurance verzekert  u uw werknemers voor:

Medische en reiskosten in het buitenland
• Medische en tandartskosten buiten het land van domicilie;
• Schip naar wal evacuatie;
• Search and Rescue
• Assistentieverlening;
• Onvoorziene vaccinaties welke medisch noodzakelijk zijn;
• Repatriatie van stoffelijke resten (incl. begraafkosten);
• Repatriatie vanwege medische gronden;
• Repatriatie uit medeleven:
terugkeer naar het land van domicilie indien de echtgeno(o)t(e) of één van de leden uit de directe familie door een ernstig ongeval of plotselinge ziekte in onmiddellijk levensgevaar verkeert;
• Spoedeisende familiehereniging:
reis- en verblijfkosten gemaakt door een lid uit de directe familie of echtgeno(o)t(e) om een bemanningslid te bezoeken dat is opgenomen in een ziekenhuis buiten het land van domicilie;
• Plaatsvervanger:
reiskosten van een plaatsvervanger van een bemanningslid die is komen te overlijden of gerepatrieerd is vanwege medische gronden of uit medeleven.

Medische kosten in het thuisland
• Medische en tandartskosten in het thuisland welke het gevolg zijn van een ziekte of ongeval die zich heeft voorgedaan in dienst van de werkgever.

Bemanningsuitrusting
Verlies van de uitrusting en bezittingen van bemanningsleden ten gevolge van een scheepsramp.

Tijdelijke arbeidsongeschiktheid
Dekking voor tijdelijke arbeidsongeschiktheden ten gevolge van ziekte en/of ongeval. De gewenste uitkeringsperiode kan variëren, afhankelijk van het arbeidscontract of CAO en wordt als zodanig overeengekomen in de verzekeringspolis.

Blijvende arbeidsongeschiktheid
Dekking voor blijvende arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte en/of ongeval. Blijvende arbeidsongeschiktheid wordt  vastgesteld op basis van de criteria vermeld in het arbeidscontract en CAO.

Overlijden
Dekking voor overlijden ten gevolge van ziekte en/of ongeval. De verzekerde bedragen worden gebaseerd op de contractuele verplichtingen.

In nauw overleg met u komen wij tot een verzekeringsoplossing die volledig aansluit bij uw wensen en contractuele verplichtingen. Neem vooral contact met ons op om te horen wat er allemaal voor u mogelijk is.

Bel +31 (0)50 5370590 of mail naar info@nnamcrewinsurance.nl